RADY PRAWNE

Aplikacja radcowska: egzamin na aplikację

18.09.2012
Aplikacja radcowska: egzamin na aplikację

Radcy Prawni zajmują się pomocą prawną świadczoną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Radcy udzielają porad prawnych, sporządzają opinie, opracowują projekty, występują przed sądem oraz przed urzędnikami. Wykonują oni swój zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej. Radcy jednak nie mogą być naszymi obrońcami w sprawach karnych.

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska trwa 3 lata i rozpoczyna się zgodnie z prawem co roku, dnia 1 stycznia. Co roku przybywa w naszym kraju ponad stu radców spośród średnio 700 chętnych osób. Aplikacja składa się z części praktycznej i teoretycznej, które rozłożone są zwykle na dwa dni w tygodniu. Nowelizacja ustawy regulująca profesje prawnicze zniosła obowiązek odbywania praktyk przez aplikantów.

Egzamin na aplikację

Egzamin wstępny na aplikacji radcowskiej jest taki sam jak w przypadku aplikacji adwokackiej oraz notarialnej, różni się jedynie wiedzą specjalistyczną, związaną z zawodem radcy. Egzamin ma formę pisemną, jest to test złożony z 150 pytań. Pozytywny wynik egzaminu konkursowego uzyskuje się po udzieleniu 100 prawidłowych odpowiedzi.

Testy na aplikację

Najlepszą formą przygotowania się do egzaminów wstępnych jest rozwiązanie egzaminów z poprzednich lat (są one dostępne w internecie za darmo) oraz testów na aplikację komponowanych specjalnie pod kątem przyszłych aplikantów.

Aplikant bez egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej należy być:

  • doktorem nauk prawnych, przez co najmniej 5 lat zajmować stanowisko (starszego) referendarza sądowego, asystenta (sędziego lub prokuratora);
  • osobą, która egzamin prokuratorski lub sędziowski;
  • radcą lub starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  • absolwentem prawa, który przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu był zatrudniony w urzędach organów władzy publicznej i wykonywał wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów.


Radca bez egzaminu

Natomiast o wpis na listę radców bez konieczności zaliczenia egzaminu zawodowego mogą ubiegać się:

  • profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych;
  • osoby, które co najmniej przez trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze;
  • osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora;
  • osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: