RADY PRAWNE

Becikowe 2013

18.12.2012
Becikowe 2013

Dnia 1 stycznia 2013 roku wejdą w życie zmiany w przyznawaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzony zostanie próg dochodowy w wysokości 1922 zł na osobę w rodzinie. Po przekroczeniu tej kwoty becikowe nie będzie przyznawane.

Wysokość becikowego

Oprócz zasad przyznawania zapomogi, zmiany obejmą także jej wysokość. Już od stycznia 2013 roku becikowe wyniesie nie 1000 zł jak do tej pory, lecz 1200 zł.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje również dodatkowe świadczenie - tak jak do tej pory - dla osób z dochodem niższym niż 539 zł (lub 623 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem). Obecnie takim rodzinom przysługuje podwójne becikowe po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wniosek o becikowe

Aby ubiegać się o becikowe w 2013 roku trzeba będzie oprócz wniosku złożyć także zaświadczenie dokumentujące dochody. Wysokość kryterium dochodowego ma podlegać weryfikacji co 3 lata.

Rządowe propozycje wprowadzenia kryterium dochodowego do zasad przyznawania becikowego mają przynieść oszczędności w wysokości 40 mln zł rocznie.

W wyniku głosowania za przyjęciem wniosku Bańkowskiej głosowało 208 posłów a przeciw było 189 posłów. Nowelizacja jest wynikiem realizacji postulatu z expose premiera Donalda Tuska, który zapowiadał, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom o rocznych dochodach nie przekraczających kwoty 85 tys. zł.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: