RADY PRAWNE

Brak zaliczek na PIT

27.02.2013
Brak zaliczek na PIT

Należy pamiętać, iż nie zapłacenie przez przedsiębiorcę zaliczki na podatek jest wykroczeniem skarbowym. Takie wykroczenie karane jest grzywną. Ukarany przedsiębiorca, będzie mógł uchronić się przed zapłatą tylko w sytuacji, gdy ureguluje całość zaległości podatkowej.

Kontrola podatkowa

Zadaniem urzędnika skarbowego jest sprawdzenie, czy zaliczki na poczet podatku dochodowego rozliczających się z urzędem bez pośrednictwa płatnika oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego, które powinny być płacone przez płatników z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zostały zapłacone.

W związku z utrudnionym monitoringiem płatności miesięcznych czy kwartalnych deklaracji podatkowych, przedsiębiorca ma ułatwioną drogę niedokonywania wpłat lub obniżania kwot podatku. Należy jednak pamiętać, iż do dnia dzisiejszego dalej istnieje obowiązek, w którym podatnicy są zobowiązani do comiesięcznego obliczania wysokości należnej zaliczki na podatek oraz wpłacania jej na konto urzędu skarbowego.

Kontrole przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy nie wykazali podatku do zapłaty tytułem zaliczki na podatek dochodowy, natomiast w zeznaniu rocznym wykazali ten podatek, narażeni są szczególnie ma kontrolę. Musi zostać zbadana sprawa, w której zaistniała różnica pomiędzy złożonym sprawozdaniem rocznym a zaliczkami wpłacanymi w trakcie trwania roku podatkowego. Wyżej wymieniona sytuacja jest jednym z ważniejszych kryteriów selekcji podatników. W rzeczywistości oznacza to, że większość przedsiębiorców jest w takiej sytuacji, co nie przełoży się na efektywność działań ze strony organu skarbowego. W razie kontroli podatnicy mają niewielkie pole manewru, ponieważ sprawdzana będzie terminowość płatności podatku, a nie np. prawidłowość ustalenia podstawy opodatkowania, gdzie może istnieć pole do dyskusji z fiskusem.

Obowiązki podatnika

Wszystkie informacje dotyczące kontaktów z urzędem skarbowym, kwestie formalności, składania deklaracji, regulacji zobowiązań podatkowych, kontroli i odwołania od decyzji znajdują się w Ordynacji podatkowej. Bardzo ważne, aby każdy podatnik miał okazję zapoznać się z tą ustawą, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: