RADY PRAWNE

Co nie zalicza się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

13.01.2012
Co nie zalicza się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Co nie jest uznawane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Zgodnie z przepisami przemieszczenie towarów z terenu Polski do innych państw członkowskich UE nie jest uznawane za WDT w przypadku:

  • dostaw armatorom morskim statków przeznaczonych do transportu osób, towarów lub osób i towarów, tankowców, statków chłodniczych, statków rybackich, pchaczy pełnomorskich, statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego;
  • dostaw części do środków transportu morskiego;
  • dostaw towarów do zaopatrzenia statków używanych do żeglugi morskiej przewożących pasażerów lub towary, stosowanych w ratownictwie, stosowanych do połowów przybrzeżnych, statków marynarki wojennej;
  • dostaw środków cywilnego transportu lotniczego;
  • dostaw towarów do zaopatrzenia transportu lotniczego.

Warto zaznaczyć, iż dostawa wymienionych powyżej towarów na terenie kraju podlega opodatkowaniu stawką 0%.

Ponadto z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów may do czynienia w przypadku dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich zakupionych przez podatnika lub importowanych w celu sprzedaży , gdy podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Procedura rozliczania podatku marżą jest bowiem odrębną procedurą od WDT.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: