RADY PRAWNE

Czym jest pusta faktura VAT

11.03.2013
Czym jest pusta faktura VAT

Pusta faktura VAT jest to faktura wystawiona przez podatnika, która nie odzwierciedla stanu faktycznego. Faktura taka dotyczyć będzie usługi lub dostawy towaru, która nie została nigdy zrealizowana.

Wykrycie pustej faktury

Podatek wykazany w pustej fakturze zostanie zewidencjonowany, uwzględniony w deklaracji VAT-7 i zapłacony. Organ skarbowy, który ujawni tego rodzaju nieprawidłowość, dokona korekty złożonego rozliczenia. Każdy podatnik, który wystawił fakturę, w której zostanie wykazana kwota podatku, będzie zobowiązany do jego zapłaty. Należy pamiętać, iż każde wystawienie pustej faktury będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku VAT, jaki został na tej fakturze wskazany.

Zapłata wykazanego podatku

W przypadku, gdy organ podatkowy ujawni nieprawidłowość będzie musiał dokonać zmiany w rozliczeniu PIT-7. W takiej sytuacji wykazana kwota podatku zostanie pomniejszona o wartość podatku VAT, jaki został wskazany na pustej fakturze. Tym samym podatnik zostanie zobowiązany do zapłaty podatku wynikającego z takiej faktury, oznacza to pewnego rodzaju przesunięcie podstawy wpłaty podatku.

Dzieje się tak, gdyż podatek z tzw. pustej faktury nie podlega rozliczeniu w deklaracji podatkowej, powinien być on wpłacony odrębnie do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z ustawą zapłata tego podatku powinna nastąpić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wystawiona taka faktura.

Kto korzysta na pustych fakturach

Praktyka wystawiania pustych faktur stosowana jest w celu obniżenia podatku VAT naliczonego kontrahenta podatnika, który wystawił fakturę. Działając wspólnie dwa podmioty zazwyczaj liczą na to, że ich działania nie zostaną ujawnione. Pusta faktura nie daje prawa do odliczenia podatku w niej wykazanego, tym samym kontrahent podatnika, który przyjął w rozliczeniu pustą fakturę nie ma prawa do pomniejszenia podatku naliczonego. Bardzo ważne jest to, aby podatnik, który wystawia puste faktury liczył się z odpowiedzialnością przewidzianą przepisami kodeksu karnego za swoje działania.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: