RADY PRAWNE

Jak odzyskać pieniądze z Amber Gold?

30.08.2012
Jak odzyskać pieniądze z Amber Gold?

Poniżej przedstawiamy 6 możliwych sytuacji, wpływających bezpośrednio na szanse odzyskania pieniędzy przez klientów spółki Amber Gold.


1) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

Najlepiej zrobić to w prokuraturze, można to zrobić osobiście lub drogą mailową, poprzez oddziały rejonowe i okręgowe, które sprawę tę prześlą dalej.

Należy pamiętać o dołączeniu dokumentów takich jak np. potwierdzenie zawarcia depozytu towarowego, certyfikat nabycia złota, umowa na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, dokument potwierdzający zerwanie depozytu. Należy również złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.


2) Ogłoszenie upadłości i złożenie pisma.

Prawdopodobnie zostanie ogłoszona upadłość spółki Amber Gold, w takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Niestety pieniądze z jej sprzedaży idą w pierwszej kolejności na zapłacenie ewentualnych zaległości wobec ZUS-u i skarbówki. Biorąc pod uwagę problemy z majątkiem spółki, może okazać się, iż nie starczy środków na zaspokojenie wierzycieli, co gorsza będzie to zwrot proporcjonalny.


3) Skarga pauliańska.

Skargi te nie są proste, bardzo ciężko jest udowodnić, że osoba trzecia wiedziała i z premedytacją przejęła majątek wierzyciela. Skarga ta jednak daje możliwość dochodzenia roszczenia od osoby trzeciej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

4) Poszukiwania adwokata lub radcy prawnego.

Wynajęcie adwokata lub radcy prawnego jest w tej sytuacji nieodzowne, wszystko z powodu tego, iż konieczne będzie składanie licznych wniosków, pism sądowych i dokumentów. Najlepiej jest więc ustanowić pełnomocnika prawnego, który sprawą się zajmie. Pamiętajmy, iż w razie braku środków możemy prosić o pełnomocnika z urzędu.

5) Wniosek o zabezpieczenie roszczeń.

Obecnie nie ma sensu składać wniosku o zabezpieczenie roszczenia, ponieważ majątek jest zabezpieczony przez nadzorcę sądowego oraz prokuraturę. Jednak można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń do sądu.

6) Przystąpienie do pozwu zbiorowego.

Pozew zbiorowy szykowany jest w stosunku do Amber Gold jak i Skarbu Państwa w związku z licznymi zaniedbaniami tej drugiej strony. Klienci przystępujący do pozwu zbiorowego muszą się dogadać między sobą, ponieważ każdy z nich musi wystąpić z roszczeniem o identyczną sumę pieniędzy. Ponieważ jednak do pozwu zbiorowego potrzeba 10 osób, a do tej pory złożono ponad 2 tys. zawiadomień, jest duża szansa, że utworzą się grupy różne żądające podobnych roszczeń.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: