RADY PRAWNE

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

30.06.2015
Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Wielu ludzi nie jest w stanie pozwolić sobie na własne mieszkanie. Niektórzy z nas nie chcą być przywiązani do jednego miejsca, szczególnie często dzieję się tak w przypadku częstej zmiany miejsca pracy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, zanim podpiszemy umowę o wynajem lokalu użytkowego?

Przed zawarciem umowy, dobrym pomysłem jest sprawdzenie w sądzie wieczystoksięgowym treści księgi wieczystej lokalu. Jako osoba, która chce wynająć mieszkanie, mamy prawo zażądać od swojego kontrahenta okazania odpisu z księgi wieczystej. Tutaj dowiemy się jaki jest dokładny metraż mieszkania, liczba pomieszczeń, informacje dotyczące garażu, piwnicy oraz strychu. Są to bardzo ważne kwestie, gdyż istotnie wpływają na cenę najmu. Jednak najważniejszym aspektem jest sprawdzenie czy dana osoba jest faktycznym właścicielem nieruchomości.

Umowa najmu mieszkania powinna zawierać określenie stron, czyli wynajmującego oraz najemcy. Warto zwrócić uwagę, czy oprócz podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, na umowie znalazły się numer PESEL, a także, jeśli dana osoba posiada, numer NIP.

Następnie musimy zdecydować się na okres, w którym chcemy wynajmować mieszkanie. Może być to konkretny okres, ale także czas nieograniczony. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż jeśli zdecydujemy się na wynajem mieszkania na czas określony to musimy liczyć się, że zerwanie umowy przed czasem powoduje dla nas konsekwencje finansowe. Z drugiej strony, wynajmujący ma względne bezpieczeństwo, że przez wyznaczony czas będzie otrzymywał regularne wpływy gotówki. Z kolei najemca, ma pewność, że będzie miał gdzie mieszkać w danym okresie.

Niezwykle istotnym zapisem jest wysokość opłaty za najem mieszkania, a także termin jej comiesięcznej płatności. Wynajmujący powinien zamieścić paragraf dotyczący kaucji, która z reguły wynosi 200% miesięcznego czynszu. Jest to ważne w razie szkód wyrządzonych przez najemce w mieszkaniu oraz sytuacji, w której osoba wynajmująca mieszkanie nie płaci czynszu. Obowiązkowo na umowie powinien pojawić się numer konta bankowego, na które najemca zobligowany jest przesyłać pieniądze za czynsz.

Warto dodać, że umowa powinna zostać sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach podpisanych przez obie ze stron. Najemca i wynajmujący powinni trzymać swoja kopię umowy w bezpiecznym miejscu.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: