RADY PRAWNE

Jak przebiega egzekucja administracyjna

26.04.2013
Jak przebiega egzekucja administracyjna

W sytuacji, gdy podatnik nie opłaci podatku w terminie, organ podatkowy w pierwszej kolejności wysyła pisemne upomnienie. W upomnieniu będzie znajdował się nakaz zapłaty określonej wysokości podatku wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, zostaną również doliczone koszty upomnienia. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty, jaką Poczta Polska pobiera w przypadku wysyłania poleconej przesyłki listowej.

Czas na spłatę zobowiązań

Termin spłaty zaległości jest to okres siedmiu dni. W przypadku, gdy podatnik w wyżej wymienionym terminie nie ureguluje zobowiązania, sprawa ta zostanie skierowana do postępowania egzekucyjnego.

Procedura ta nie zawsze ma miejsce, egzekucja może być wszczęta bez wcześniejszego doręczenia upomnienia. Zależy to przede wszystkim od wysokości zaległości, rodzaju należności oraz sposobu ich powstania.

Postępowanie administracyjne

Zazwyczaj taka sytuacja następuje w przypadku należności podatkowych, które wynikają z doręczenia podatnikowi decyzji, która określa zobowiązania podatkowe. Decyzja zazwyczaj jest wydawana przez fiskusa w przypadku, gdy ten wykryje, iż w złożonym przez podatnika zeznaniu rocznym nie został wykazany cały przychód jaki uzyskał podatnik za zeszły rok.

Po wysłaniu decyzji, która wykaże taki błąd w zeznaniu, gdzie podatnik nie ureguluje należności, fiskus będzie miał prawo wszcząć egzekucję bez uprzednio wysłanego upomnienia. Podatnik ma siedem dni na dobrowolne opłacenia zaległości podatkowych wraz z naliczonymi odsetkami oraz kosztami upomnienia. W sytuacji, gdy tego nie zrobi zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, w tym przypadku będzie to określony organ podatkowy.

Organ ten składa wniosek na podstawie sporządzonego przez niego tytułu wykonawczego na odpowiednim formularzu urzędowym TYT-1 lub TYT-2 w przypadku zaległości pieniężnych. W przypadku, gdy mamy do czynienia z należnościami niepieniężnymi na formularzach TYT-3 lub TYT-3A. Po dostarczeniu podatnikowi właściwego tytułu wykonawczego, postępowanie egzekucyjne zostaje rozpoczęte.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: