RADY PRAWNE

Jak przekazać dziecku firmę bez płacenia podatku?

05.06.2013
Jak przekazać dziecku firmę bez płacenia podatku?

Bardzo skutecznym sposobem na przekazanie firmy dziecku będzie jej nieodpłatne przekazanie w całości. Dzięki takiemu zabiegowi, który jest jak najbardziej zgodny z prawem podatkowym, można zupełnie uniknąć płacenia podatku VAT, PIT jak również podatku od spadków i darowizn.

Stopniowe przekazywanie firmy nie jest opłacalne

Jeżeli zdecydujemy się na przekazanie firmy stopniowo to niestety przy tej decyzji będzie uczestniczył fiskus. Zgodnie z prawem podatkowym każde - również nieodpłatne - przekazanie należy rozpatrywać pod kątem opodatkowania VAT. Jedynie przekazanie w całości firmy dziecku nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku.

Przekazanie firny bez VAT

Ustawa o VAT wprost wskazuje, iż przepisów jej nie stosuje się do zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyłączając w ten sposób spod opodatkowania podatkiem VAT. Tak więc gdy przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to wówczas nie ma problemu VAT'u.

Przekazanie firmy przez rodzica

W wyniku przekazania firmy na rzecz dziecka przez rodzica należy pamiętać, by rodzic ten nie zamykał swojej działalności zanim nie sfinalizuje całego procesu – doprowadziło by to do konieczności odprowadzenia podatku o nazwie „spis z natury”.

Przekazanie odpłatne

W wypadku gdyby rodzic zechciał odpłatnie przekazać całą firmę swojemu dziecku, bądź odpłatnie zbyć wykorzystywane na potrzeby związane z firmą składniki majątku, wówczas zmuszony będzie do zapłaty podatku dochodowego. Jedynie przekazanie nieodpłatne przedsiębiorstwa lub jego części spowoduje, iż nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Podatek od spadku i darowizny

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo stanowi przedmiot darowizny trzeba będzie od tego zapłacić podatek, chyba że mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem firmy swojemu dziecku (także przysposobionemu). W takiej sytuacji podatek nie będzie naliczony, o ile spełnione zostaną określone warunki wymienione w ustawie.

To dość ważne, że rodzic ma prawo do dokonania darowizny na rzecz własnego dziecka bez względu na to, jak duża będzie dana wartość darowywanej rzeczy. Darowiznę jednak pomimo wszystko zawsze należy zgłosić do fiskusa – o ile kwota darowizny w przeciągu 5 lat wyniosła ponad 9 tys. złotych. Czas na to wynosi 6 miesięcy.

Gdyby jednak przekazanie doszło na drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego wówczas poinformowanie fiskusa nie będzie konieczne.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: