RADY PRAWNE

Kara za ukrywanie dochodów

28.03.2013
Kara za ukrywanie dochodów

Podatnik, który nie ujawni w zeznaniu podatkowym swoich dochodów, musi liczyć się z podwójną sankcją. Po pierwsze organ podatkowy ma prawo opodatkować dochód karną stawką 75% oraz taki podatnik może zostać ukarany karą grzywny zgodną z przepisami kodeksu karnego.

Zdaniem Sądu Rejonowego prowadzi to do zbiegu administracyjnej odpowiedzialności podatkowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa albo wykroczenia skarbowe. Skutkiem takiej sytuacji jest kumulacja sankcji podatkowych oraz karnych za przestępstwo skarbowe. Zgodnie z przepisami sankcję do 75% znajdziemy tylko w ustawie PIT natomiast w ustawie CIT już nie. Co oznacza, że taką karą zagrożone są osoby fizyczne, natomiast osoby prawne już nie.

Czynny żal

W przypadku, gdy osoba nie uzasadni w wiarygodny sposób źródeł pokrycia swoich wydatków lub przyrostu majątku, organ podatkowy, na podstawie tych zewnętrznych znamion majątkowych, ustala wysokość dochodu i wymierza od niego podatek w wysokości 75%.

Należy pamiętać o tym, iż w sytuacji, gdy organ sam ujawni źródła dochodu lub zrobi to podatnik, zostanie nałożony podatek na ogólnych zasadach, a nie podwyższony. Nałożony wyższy podatek jest skutkiem nie wymierzonych odsetek lecz tym, że dany organ musi ponieść koszty ustalenia dochodu. Zdaniem Trybunału celem tej 75% stawki PIT jest przede wszystkim zrekompensowanie budżetowi państwa uszczuplenia podatku i odsetek.

Należy pamiętać, iż Państwo ma obowiązek egzekwowania od wszystkich podatników wywiązywania się z obowiązku podatkowego, dzięki czemu pozwala to na utrzymanie sprawnego funkcjonowania państwa. Podatnicy, którzy ukrywają swe dochody w deklaracjach obarczeni są karą, nie mogą być traktowani w ten sam sposób co podatnik, który omyłkowo popełnił błąd. W tym przypadku podatnik obarczony jest wyłącznie zapłatą brakującej części należności.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: