RADY PRAWNE

Kontrola UOKiK: oszustwa na kolei i w samolotach

25.05.2012
Kontrola UOKiK: oszustwa na kolei i w samolotach

UOKiK skontrolował wypożyczalnie samochodów, przewoźników kolejowych i lotniczych. W rezultacie znaleziono aż 183 niedozwolone postanowienia w tych miejscach.

Co było najczęstszym przewinieniem? Najczęściej przedsiębiorcy całkowicie zwalniają się z odpowiedzialności za zniszczony samochód, bagaż czy odwołanie pociągu.

W wyniku tej kontroli w toku jest obecnie aż 19 postępowań - tak wynika z informacji UOKiK.

W przypadku wypożyczalni samochodów zakwestionowano 128 klauzul, u przewoźników kolejowych łącznie 34 klauzule, a w wypadku linii lotniczych UOKiK zakwestionował 21 klauzul.

Ogólnie sprawdzono 32 przedsiębiorców pod kątek regulaminów, umów, informacji na stronach internetowych, materiałów reklamowych, itp.

W przypadku wypożyczalni samochodów w zakwestionowanych klauzulach znalazły się takie jak zapisy jak: jeżeli najemca nie wykupi oferowanych przez wypożyczalnię ubezpieczeń, będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu. Może to wzbudzać strach u konsumenta, który ostatecznie z obawy przez konsekwencjami finansowymi, wykupi oferowane polisy. Inna przykładowa klauzula mówi, iż nie zgłoszenie kradzieży od razu świadczy o tym, iż dokonał jej najemca.

Przewoźnicy kolejowi klasycznie próbowali ograniczyć możliwość roszczeń w związku z opóźnieniami w dojeździe. Należy pamiętać, iż każdy przedsiębiorca odpowiada za opóźnienia spowodowane jego zaniedbaniem, jedynym wyjątkiem jest siła wyższa. Kolejnym przewinieniem było oświadczenie, że przewoźnik zastrzega sobie prawo przydzielenia podróżnemu innego miejsca niż wskazane na bilecie.

Linie lotnicze wzbudziły zainteresowanie Prezes UOKiK w przypadkach, w których m.in. uzależniały odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu od zgłoszenia tego faktu obsłudze na pokładzie samolotu lub natychmiastowego wypełnienia na lotnisku specjalnego formularza czy zgłoszenia uszkodzenia po wylądowaniu. Przy czym czas na zgłaszanie zastrzeżeń uszkodzonego bagażu wynosi 7 dni od dnia jego odbioru. Kwestionowany jest też przepis mówiący o tym, że przewoźnicy mogą dowolnie dysponować nieodebranym bagażem np. sprzedać lub zniszczyć go. Gdyż zgodnie z prawem, oddając bagaż do luku zawieramy umowę przechowania.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: