RADY PRAWNE

Kto skorzysta z ryczałtu

26.04.2013
Kto skorzysta z ryczałtu

Z takiej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie osoby fizyczne, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie:

  • spółki cywilnej osób fizycznych;
  • działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie;
  • spółki jawnej osób fizycznych.

Aby wyżej wymienione spółki mogły korzystać z takiej formy rozliczenia, muszą również spełniać warunek określonych obrotów. Przedsiębiorcy mogą płacić ryczałt jeśli:

  • w sytuacji, gdy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości, która nie przekracza 150 tysięcy euro;
  • w przypadku, gdy osiągnęli przychód, z prowadzonej działalności w formie spółki, a suma uzyskanych przychodów nie przekroczyła wartości sumy 150 tysięcy euro.

Należy pamiętać, iż przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w danym roku podatkowym i nie korzysta z karty podatkowej, będzie mógł zapłacić ryczałt bez względu na wysokość uzyskanych przychodów do końca tego roku, nie będzie miało znaczenia czy zostanie przekroczona wartość 150 tysięcy euro obrotu.

Z ryczałtu mogą również skorzystać podatnicy, którzy w zeszłym roku prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki, gdzie przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej i tak jak w wyżej wymienionych przypadkach, ich łączna wartość nie mogła przekroczyć 150 tysięcy euro.

Przychody opodatkowane w formie karty podatkowej należy rozliczać wyłącznie na podstawie wystawionych faktur i rachunków. Z prawa do kwartalnego opłacania ryczałtu mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalności gospodarcze samodzielnie lub w formie spółki, a ich przychody nie przekroczyły wartości 25 tysięcy euro.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: