RADY PRAWNE

Kwota wolna od podatku

07.12.2012
Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku wynika ze skali podatkowej PIT. W roku 2012 największy dochód, przy którym podatek wynosi po zaokrągleniu do pełnych złotych 0 zł, to kwota 3091 zł. Kwota ta jest taka sama jak w roku 2011, i jest niezmienna od 3 lat czyli od 2009 roku.

Kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w sposób następujący. Końcówki kwoty mniejsze niż pięćdziesiąt groszy (1/2 złotówki), pomija się większe natomiast podwyższa się do pełnej złotówki. Wynika z tego, iż maksymalna kwota wolna od podatku to 3091,49 zł.

Kwoty z wcześniejszych lat (przed 2009 rokiem) wyglądały nieco inaczej. W 2008 roku kwota wolna od podatku wynosiła 3089 zł, w 2007 roku natomiast niecałe 3013 zł, a w roku 2006 jedyne 2790 zł.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: