RADY PRAWNE

Artykuły i porady prawne

Kto skorzysta z ryczałtu

26.04.2013
Kto skorzysta z ryczałtuZ takiej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie osoby fizyczne, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie: spółki cywilnej osób fizycznych; działalności (...)

Ulga odsetkowa

25.04.2013
Ulga odsetkowaZgodnie z przepisami odliczeniu podlegają wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki, która została pobrana, aby sfinansować inwestycję mieszkaniową, związaną z: budową (...)

Wywiad skarbowy

25.04.2013
Wywiad skarbowyWywiad skarbowy to jeden z elementów wchodzących w skład kontroli skarbowej. Przeprowadzenie wywiadu skarbowego polega przede wszystkim na zgromadzeniu i uzasadnieniu informacji o dochodach, obrotach, (...)

Tajemnica skarbowa

24.04.2013
Tajemnica skarbowaJednym z obowiązków organów podatkowych jest dochowanie tzw. tajemnicy skarbowej. Tajemnicą skarbową nazywamy indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych oraz we wszystkich innych dokumentach, (...)

Kontrola podatkowa - jak przebiega?

18.04.2013
Kontrola podatkowa - jak przebiega?Każdą dokonaną kontrolę dokumentuje się w protokole, można również utrwalić ją za pomocą aparatury rejestrującej obraz czy dźwięk. Protokół z kontroli powinien zawierać takie informacje (...)

Zawieszenia działalności a zaliczki na PIT

04.04.2013
Zawieszenia działalności a zaliczki na PITKażdy podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, jest zwolniony z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy każdego miesiąca, w którym działalność jest zawieszona. (...)

Kara za ukrywanie dochodów

28.03.2013
Kara za ukrywanie dochodówPodatnik, który nie ujawni w zeznaniu podatkowym swoich dochodów, musi liczyć się z podwójną sankcją. Po pierwsze organ podatkowy ma prawo opodatkować dochód karną stawką 75% oraz taki podatnik (...)

Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT

21.03.2013
Wygrana w konkursie a rozliczenie PITInformację o tym, na jakiej deklaracji należy odprowadzić zaliczkę na podatek z tytułu wygranej w konkursie, można uzyskać z ustawy o PIT. Zgodnie z ustawą o PIT kwota zwolniona z podatku dochodowego (...)

Umowa zlecenie a PIT

13.03.2013
Umowa zlecenie a PITUmowa zlecenie jest umową cywilno-prawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się (...)

Czym jest pusta faktura VAT

11.03.2013
Czym jest pusta faktura VATPusta faktura VAT jest to faktura wystawiona przez podatnika, która nie odzwierciedla stanu faktycznego. Faktura taka dotyczyć będzie usługi lub dostawy towaru, która nie została nigdy zrealizowana. (...)
poprzednia następna