RADY PRAWNE

Mieszkania z licytacji komorniczej

27.11.2012
Mieszkania z licytacji komorniczej

Głównym bodźcem do zakupu mieszkania na licytacji komorniczej jest przeważnie bardzo atrakcyjna cena, jednak decydując się na taką inwestycję trzeba zdawać sobie sprawę z wszelkich problemów i zagrożeń, które niosą ze sobą mieszkania z licytacji.

Najlepszym przykładem jest zakup mieszkania, które nadal zajmuje jego poprzedni właściciel z rodziną. Jak pokazują statystyki - to jedno z największych niebezpieczeństw na jakie możemy się narazić kupując mieszkanie z licytacji. Konieczne jest wówczas postępowanie eksmisyjne wobec mieszkańców, które może trwać nawet do kilku lat.

Innym istotnym problemem może być stan techniczny danego lokalu. W przypadku, gdy nieruchomość jest zamieszkana, mieszkańcy nie mają obowiązku udostępnienia jej do oględzin. Często więc nabywca będzie musiał zaryzykować i kupić przysłowiowego „kota w worku”. To z reguły zmniejsza zainteresowanie danym lokalem. Wiele informacji jest w stanie udzielić komornik, zawsze może jednak pozostać pewna niewiadoma.

Kolejną kwestią jest obciążenie lokalu. Co prawda zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, w momencie uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, jednakże ustawodawca i w tej kwestii pozostawił pewne wyjątki. Takim wyjątkiem jest m.in. hipoteka ustanowiona z mocy prawa. Informacja o obciążeniach lokalu powinna być ujawniona w protokole opisu nieruchomości oraz być uwzględniona w wycenie lokalu.

Ostatnią kwestią w tej sprawie jest wpłata rękojmi, czyli obowiązku uiszczenia przez każdy podmiot zainteresowany licytacją, określonej sumy pieniędzy w wysokości 10% wartości licytowanego mieszkania. Kwota rękojmi przepada jedynie wówczas, gdy wygrywający licytację, nie zapłaci ceny za mieszkanie i de facto odstąpi od zakupu, pozostałe osoby otrzymują zwrot rękojmi. Nie zmienia to faktu, iż nabywca mieszkania, przystępując do licytacji musi już dysponować pewną sumą gotówki.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: