RADY PRAWNE

Niż demograficzny w szkołach i zwolnienia nauczycieli 2013

29.05.2013
Niż demograficzny w szkołach i zwolnienia nauczycieli 2013

Mamy złe wiadomości dla nauczycieli. W 2013 roku pracę może stracić nawet 10 tys. osób z tej grupy zawodowej. Skąd tak wysoka liczba zwolnień? Powód jest dość prosty - do szkół wkroczy niż demograficzny, mniej uczniów oznacza zapotrzebowanie na mniejszą ilość nauczycieli.

Arkusze organizacyjne szkół

Do 30 kwietnia do gmin, starostw trafić miały arkusze organizacyjne szkół, w których powinien zostać określony plan pracy na następny rok wraz z szacowaną liczbą uczniów, nauczycieli oraz klas. Do końca maja wiadomo będzie, kto dostanie wypowiedzenie ze względu na brak zapotrzebowania na nauczycieli w danej szkole.

Niechęć do młodych pedagogów

Samorządy wręcz naciskają na dyrektorów szkół i zalecają im, aby nie przyjmować młodych nauczycieli - absolwentów Studiów Pedagogicznych. Dlaczego?

Taka polityka jest wynikiem obowiązku zapewniania średnich płac. Zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wymiarze czy też na tzw. goły etat bez godzin ponadwymiarowych, może skutkować dla gminy koniecznością wypłacania w styczniu jednorazowego dodatku uzupełniającego. Ta polityka gmin jest bardzo błędna zdaniem NSZZ i świadczy tylko o tym, iż gminy nie dbają o jakość pracy nauczycieli, ale raczej na siłę szukają oszczędności w podległych im placówkach.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy pracą, którą może zajmować się nauczyciel, zajmuje się np. sprzątaczka (opieka w świetlicy nad dziećmi) lub urzędnik oddelegowany do szkoły (były nauczyciel tej szkoły tylko teraz pracujący bez Karty Nauczyciela).

Rozwiązaniem dla niezwalniania nauczycieli są tzw. szkoły stowarzyszeniowe, jednak możliwość założenia stowarzyszenia wymaga, aby szkoła posiadała co najmniej 70 uczniów.

Zbyt duże klasy

Problem mógłby być rozwiązany również wówczas, gdyby resort edukacji narodowej uregulował maksymalną liczbę osób w jednej klasie. Już kilka lat temu problemem były klasy liczące ponad 30 uczniów. Gdyby limity zostały określone np. na 25 uczniów to już na 6 klas przypadałaby kolejna. Większa liczba klas z wiąże się z koniecznością zatrudnienia większej liczby nauczycieli.

Dyrektorzy nie potrafią zwalniać nauczycieli

Nie chodzi tutaj o emocje podczas podejmowania tej decyzji, bo musi ona zostać podjęta, lecz o sposób zwalniania. Dyrektorzy nie kierują się wytycznymi w odpowiedni sposób lub w ogóle ich nie stosują. Zwalniają nauczyciela najmłodszego stażem, a nie o najsłabszych wynikach.

Kolejnym problemem jest fakt, iż wielu nauczycieli po prostu nie da się zwolnić gdyż są oni np. członkami związków zawodowych. Skrajnym przypadkiem jest Częstochowa gdzie na 3,6 tys nauczycieli ponad 500 osób jest w związkach.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: