RADY PRAWNE

PIT 2011 - jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko

17.02.2012
PIT 2011 - jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko

Jeżeli niepełnoletnie dziecko uzyskuje dochody z renty, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych czy najmu lub dzierżawy, rodzice mogą doliczyć je do własnych dochodów.

W zależności od źródła, nie wszystkie dochody można jednak doliczyć do własnych. Jest tak w przypadku pieniędzy uzyskanych w ramach pracy czy praktyk, stypendiów, dochodów uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów, którymi dziecko samo rozporządzało (książki, płyty). W takiej sytuacji dziecko musi złożyć własne rozliczenie podatkowe za rok 2011 na formularzu PIT-37. Zeznanie takie podpisuje rodzic.

Jeżeli dziecko uzyskało dochody przykładowo z tytułu pracy oraz rentę, wówczas kwotę renty dolicza się do dochodów rodziców w PIT-36, a kwotę wynagrodzenia za pracę rozlicza osobno w PIT-37.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: