RADY PRAWNE

PIT 2011: kiedy nie trzeba rozliczyć PIT?

25.04.2012
PIT 2011: kiedy nie trzeba rozliczyć PIT?

W zeznaniu nie wykazujemy dochodu, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia.

Niektóre osoby nie będą musiały wypełniać rocznego zeznania podatkowego np. w sytuacji, gdy osiągnęły w ubiegłym roku jedynie takie dochody, których nie trzeba wykazywać w PIT. Bezrobotny, który nie pobierał zasiłku z Urzędu Pracy lub student, który dostał z uczelni pomoc pieniężną w ramach pomocy materialnej także nie muszą rozliczać PITu.

Zwolnione z PIT są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci bliskiej osoby (ale jedynie do określonej przez ustawodawcę sumy), niektóre rodzaje odszkodowań, świadczenia z pomocy społecznej, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacane z funduszu związków zawodowych, dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dopłaty pracodawcy do wypoczynku dzieci czy dodatki mieszkaniowe.

Jeśli nasze dochody nie są zwolnione od zapłaty podatku, lecz nie przekroczą też tzw. kwoty wolnej od podatku, to musimy rozliczyć się z fiskusem, obecnie kwota ta wynosi 3.091 zł.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: