RADY PRAWNE

Pozew zbiorowy przeciwko Amber Gold

17.08.2012
Pozew zbiorowy przeciwko Amber Gold

W związku z nikłą szansą wypłaty środków dla klientów spółki Amber Gold, klienci przygotowują się na pozwy zbiorowe. Już wiadomo, iż sprawą pozwu zajmie się Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Mecenas z w/w kancelarii zapowiedział, iż cały czas zgłaszają się osoby, które poczuły się oszukane przez Amber Gold. Do tej pory do kancelarii zgłosiło się już 300 osób. Dla przypomnienia dla pozwu zbiorowego konieczne jest, aby zebrała się grupa 10 osób z podobnym i uzasadnionym roszczeniem. Jak widać na chwilę obecną można przedstawić spółce Amber Gold nawet 30 pozwów zbiorowych.

Jednak Mecenas Paweł Borowski zwraca uwagę, iż od wygranej do wypłaty środków jest daleka droga: nie ma gwarancji, iż klienci odzyskają utracone pieniądze. Obecna, nikomu poza samym prezesem firmy, nieznana sytuacja finansowa firmy Amber Gold nie daje żadnych gwarancji na to, iż do wypłaty środków dojdzie.

Ponadto należy sprawdzić czy spółka nie uciekła z wierzytelnościami do nowo powstałej Amber Gold SA, jeżeli tak się stało, to zgodnie z prawem cywilnym dojdzie do unieważnienia takich umów. Prezes i jego żona z rachunków osobistych przelali 50 milionów złotych, aby objąć udziały w nowej firmie. Nazwali ją Amber Gold SA.

Problemem pozostaje także osoba prezesa Plichty, który (jeżeli był karany sądownie za przestępstwa gospodarcze) nie powinien pełnić funkcji członka zarządu czy rady nadzorczej. Marcin Plichta ponosiłby osobistą odpowiedzialność finansową za swoje działania.

Pozwy zbiorowe mogą się okazać bezowocne, na co wskazuje likwidacja spółki – ewidentnie jej sytuacja finansowa musi być kiepska. Niektórzy eksperci uważają jednak, że likwidacja jest znacznie lepsza od ogłoszenia upadku, gdyż wówczas szanse odzyskania całej wierzytelności są niemal zerowe. Ponieważ jednak sam proces likwidacji spółki może potrwać nawet 1,5 roku, lepiej nie czekać i przystąpić do pozwu.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: