RADY PRAWNE

Artykuły i porady prawne

Ulga rehabilitacyjna - PIT 2013

11.03.2014
Kto ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej? Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu; osoba ta musi się zaliczać (...)

Czy emeryci i renciści muszą się rozliczać?

05.03.2014
Emeryt bądź rencista, który pobiera świadczenia z ZUS, jest zwolniony ze składania rocznego zeznania podatkowego. W niektórych jednak sytuacjach opłaca się samemu rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. (...)

Ulgi podatkowe - PIT 2013

24.02.2014
Podczas składania zeznania podatkowego mamy możliwości skorzystać z ulg podatkowych, między innymi z ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej czy też ulgi na dziecko. Pokrótce objaśnimy, jaki załącznik (...)

Jak przekazać dziecku firmę bez płacenia podatku?

05.06.2013
Bardzo skutecznym sposobem na przekazanie firmy dziecku będzie jej nieodpłatne przekazanie w całości. Dzięki takiemu zabiegowi, który jest jak najbardziej zgodny z prawem podatkowym, można zupełnie (...)

Ulga odsetkowa

25.04.2013
Zgodnie z przepisami odliczeniu podlegają wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki, która została pobrana, aby sfinansować inwestycję mieszkaniową, związaną z: budową (...)

Zawieszenia działalności a zaliczki na PIT

04.04.2013
Każdy podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, jest zwolniony z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy każdego miesiąca, w którym działalność jest zawieszona. (...)

Kara za ukrywanie dochodów

28.03.2013
Podatnik, który nie ujawni w zeznaniu podatkowym swoich dochodów, musi liczyć się z podwójną sankcją. Po pierwsze organ podatkowy ma prawo opodatkować dochód karną stawką 75% oraz taki podatnik (...)

Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT

21.03.2013
Informację o tym, na jakiej deklaracji należy odprowadzić zaliczkę na podatek z tytułu wygranej w konkursie, można uzyskać z ustawy o PIT. Zgodnie z ustawą o PIT kwota zwolniona z podatku dochodowego (...)

Umowa zlecenie a PIT

13.03.2013
Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się (...)

Czym jest pusta faktura VAT

11.03.2013
Pusta faktura VAT jest to faktura wystawiona przez podatnika, która nie odzwierciedla stanu faktycznego. Faktura taka dotyczyć będzie usługi lub dostawy towaru, która nie została nigdy zrealizowana. (...)
poprzednia następna