RADY PRAWNE

Artykuły i porady prawne

Wywiad skarbowy

25.04.2013
Wywiad skarbowy to jeden z elementów wchodzących w skład kontroli skarbowej. Przeprowadzenie wywiadu skarbowego polega przede wszystkim na zgromadzeniu i uzasadnieniu informacji o dochodach, obrotach, (...)

Kontrola podatkowa - jak przebiega?

18.04.2013
Każdą dokonaną kontrolę dokumentuje się w protokole, można również utrwalić ją za pomocą aparatury rejestrującej obraz czy dźwięk. Protokół z kontroli powinien zawierać takie informacje (...)

Brak zaliczek na PIT

27.02.2013
Należy pamiętać, iż nie zapłacenie przez przedsiębiorcę zaliczki na podatek jest wykroczeniem skarbowym. Takie wykroczenie karane jest grzywną. Ukarany przedsiębiorca, będzie mógł uchronić (...)