RADY PRAWNE

Artykuły i porady prawne

Ulgi podatkowe - PIT 2013

24.02.2014
Podczas składania zeznania podatkowego mamy możliwości skorzystać z ulg podatkowych, między innymi z ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej czy też ulgi na dziecko. Pokrótce objaśnimy, jaki załącznik (...)

Jak przekazać dziecku firmę bez płacenia podatku?

05.06.2013
Bardzo skutecznym sposobem na przekazanie firmy dziecku będzie jej nieodpłatne przekazanie w całości. Dzięki takiemu zabiegowi, który jest jak najbardziej zgodny z prawem podatkowym, można zupełnie (...)

Zasiedzenie nieruchomości a podatek

21.05.2013
W przypadku zasiedzenia nieruchomości należy liczyć się z podatkiem w wysokości 7% od wartości danej nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala się zgodnie z dniem jej nabycia, jej stanem oraz (...)

Zawieszenia działalności a zaliczki na PIT

04.04.2013
Każdy podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, jest zwolniony z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy każdego miesiąca, w którym działalność jest zawieszona. (...)

Kara za ukrywanie dochodów

28.03.2013
Podatnik, który nie ujawni w zeznaniu podatkowym swoich dochodów, musi liczyć się z podwójną sankcją. Po pierwsze organ podatkowy ma prawo opodatkować dochód karną stawką 75% oraz taki podatnik (...)

Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT

21.03.2013
Informację o tym, na jakiej deklaracji należy odprowadzić zaliczkę na podatek z tytułu wygranej w konkursie, można uzyskać z ustawy o PIT. Zgodnie z ustawą o PIT kwota zwolniona z podatku dochodowego (...)

Umowa zlecenie a PIT

13.03.2013
Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się (...)

Czym jest pusta faktura VAT

11.03.2013
Pusta faktura VAT jest to faktura wystawiona przez podatnika, która nie odzwierciedla stanu faktycznego. Faktura taka dotyczyć będzie usługi lub dostawy towaru, która nie została nigdy zrealizowana. (...)

Brak zaliczek na PIT

27.02.2013
Należy pamiętać, iż nie zapłacenie przez przedsiębiorcę zaliczki na podatek jest wykroczeniem skarbowym. Takie wykroczenie karane jest grzywną. Ukarany przedsiębiorca, będzie mógł uchronić (...)

Podatek od osób fizycznych na 2013 rok

07.01.2013
W wyniku podpisania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego nowelizacji o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu 11 listopada 2012 r. podatnicy muszą (...)
poprzednia następna