RADY PRAWNE

Artykuły i porady prawne

Umowy śmieciowe

26.06.2012
Tzw. „umowy śmieciowe” wzbudzają wiele kontrowersji i sporów. Nazywa się je nawet przejawem tragicznej sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową na terenie Polski. Pod nazwą umowy śmieciowe (...)