RADY PRAWNE

Artykuły i porady prawne

Umowa zlecenie a PIT

13.03.2013
Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się (...)

Umowy śmieciowe

26.06.2012
Tzw. „umowy śmieciowe” wzbudzają wiele kontrowersji i sporów. Nazywa się je nawet przejawem tragicznej sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową na terenie Polski. Pod nazwą umowy śmieciowe (...)