RADY PRAWNE

Tajemnica skarbowa

24.04.2013
Tajemnica skarbowa

Jednym z obowiązków organów podatkowych jest dochowanie tzw. tajemnicy skarbowej. Tajemnicą skarbową nazywamy indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych oraz we wszystkich innych dokumentach, jakie składa podatnik, płatnik czy inkasent w danym urzędzie.

Należy pamiętać iż tajemnicą skarbową objęte są również:

 • wszystkie inne dokumenty podatkowe jakie zostały złożone przez inne podmioty niż podatnik, płatnik czy inkasent;
 • akta dotyczące postępowania podatkowego, kontroli podatkowej;
 • akta dotyczące spraw związanych z dokonaniem przestępstwa skarbowego;
 • wszelka dokumentacja rachunkowa organu podatkowego;
 • dokumenty związane z czynnościami sprawdzającymi;
 • informacje jakie otrzymał dany organ podatkowy od banków lub z innych źródeł;
 • oraz informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

Osoby, które mają obowiązek przestrzegania tajemnicy skarbowej to m.in.:

 • urzędnicy skarbowi;
 • funkcjonariusze celni;
 • pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;
 • wójt;
 • burmistrz;
 • prezydent miasta;
 • starosta;
 • marszałek województwa oraz pracownicy wyżej wymienionych urzędów;
 • osoby, które odbywają praktykę czy staż w organach podatkowych;
 • oraz wszelkie inne osoby, którym ujawnione tajemnice skarbowe, chyba że na ich ujawnienia pozwala przepis prawa.

Wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia na piśmie przyrzeczenia, które dotyczy obowiązku przestrzegania tajemnicy skarbowej. Należy pamiętać, że po zakończeniu pracy w organie podatkowym osoba ta dalej musi przestrzegać tajemnicy skarbowej.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: