RADY PRAWNE

Taryfikator mandatów 2012

14.06.2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, 9 czerwca br. wszedł w życie nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe.

Zmiany dotyczą wykroczeń, których kierowcy dopuszczali się jak do tej pory notorycznie. Wszystko po to, aby nauczyć ich przestrzegania kodeksu ruchu drogowego. W wyniku zmian niektóre wykroczenia są teraz punktowane surowiej, niektóre zaś dopiero teraz zaczną być karane punktacją.

Do najbardziej punktowanych wykroczeń należą: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd oraz niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia. Wszystkie wymienione wykroczenia narażają kierowcę na 10 pkt.

W wypadku przewozu osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej ilość miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 1 - 10 należy się 1 pkt. za każdą osobę, natomiast powyżej 10 osób zawsze będzie to 10 pkt.

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania grozi 6 pkt., niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 2 pkt., niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking - miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – pkt. 5, niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 5 pkt.

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym, wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym oraz korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami liczy się teraz za 3pkt.

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie i naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku jest obecnie karane 5 punktami.

Naruszenie zakazu opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy lub przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych to 4 pkt. za każde z tych wykroczeń.

Jedynym przypadkiem, gdy zrezygnowano z dotychczasowej punktacji jest przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h. Do tej pory za to wykroczenie kierowca narażał się na 1 pkt., obecnie wykroczenie to nie jest karane punktami.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: