RADY PRAWNE

Twoje prawa w pracy za granicą

24.11.2011
Twoje prawa w pracy za granicą

Od dnia 1 maja 2004 Polacy zatrudnieni w krajach UE i Europeskiego Obszaru Gospodarczego zostali objęci ochroną którą gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. W kwietniu 2006 zasady koordynacji zaczęły dotyczyć Polaków pracujących w Szwajcarii.

W przepisach dotyczących systemów zabezpieczenia społecznego zawarte są reguły, które pozwalają osobom podejmującym pracę równocześnie lub kolejno w państwach członkowskich na uniknięcie negatywnych następstw podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych państw. Przepisy zapewniają równe traktowanie każdego obywatela UE i upoważniają do opieki lekarskiej, emerytur, rent, świadczeń chorobowych i rodzinnych.

Wskazują także w którym kraju dana osoba pracująca ma prawo do ubezpieczenia społecznego oraz gwarantują że świadczenia nabyte w jednym państwie będą wypłacane danej osobie w innym państwie w którym aktualnie mieszka.

Wyróżnia się cztery podstawowe zasady na których jest oparta jest wspólnotowa koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. Zasada równego traktowania – zabezpiecza osoby przemieszczające się przed dyskryminacją bezpośrednią lub pośrednią przy stosowaniu przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego.
  2. Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa – zabezpiecza przed tym aby osoba pracująca w jednym lub kilku państwach nie była objęta zabezpieczeniem społecznym w żadnym z nich lub była objęta w kilku jednocześnie.
  3. Zasada zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywania – zapewnia że świadczenia przyznane w jednym kraju będą przekazywane osobie do tego uprawnionej niezależnie od miejsca zamieszkania
  4. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia – zasada umożliwiająca uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych w różnych państwach UE.

Prawa do emerytury lub renty przysługujące wszystkim obywatelom UE.

Prawo do renty lub emerytury nie jest tracone przez osobę która je uzyskała w momencie wyjazdu do innego kraju. Emerytura i renta...

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: