RADY PRAWNE

Ulga internetowa 2012

19.02.2013
Ulga internetowa 2012

Rozliczając się z podatku za rok 2012 można skorzystać z tzw. ulgi internetowej. Podatnik, który w ubiegłym roku podatkowym korzystał z internetu, ma prawo podczas składania zeznania podatkowego odliczyć sobie od dochodu koszty poniesione na ten cel.

Korzyści z korzystania z ulgi internetowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik może odliczyć od dochodu wydatki za Internet do wysokości 760 złotych. Kwota ta pomniejsza dochód, który podlega opodatkowaniu. Maksymalnie z tego tytułu można zyskać 136,80 złotych.

Należy pamiętać, że nie tylko można dokonać odliczenia za korzystanie z internetu w miejscu zamieszkania, ale również za internet mobilny czy wizytę w kafejce internetowej. Jednak te przypadki należy odpowiednio udokumentować.

Dokumenty niezbędne do odliczenia

Podatnik, aby móc skorzystać z ulgi internetowej musi przygotować szereg odpowiednich dokumentów. Dokumenty te mają poświadczać koszty poniesione z tytułu korzystania z sieci internet. Mogą to być faktury, rachunki, paragony oraz dowody zapłaty.

Ważne jest, aby wyżej wymienione dokumenty posiadały dane identyfikujące odbiorcę usługi, czyli podatnika w tym przypadku, sprzedającego usługi, rodzaj zakupionego towaru i jego koszt.

Podatnik jest zobowiązany do przechowywania dowodów zapłaty przez okres 5 lat od dnia zakończenia danego roku podatkowego, w którym dana usługa została zakupiona przez podatnika. Fiskus ma prawo skontrolować w tym okresie zeznanie podatkowe osoby, która się rozliczała.

Komu przysługuje ulga

Ulga internetowa przysługuje osobie, która została wskazana na rachunku dokumentującym poniesione wydatki z tytułu korzystania z internetu. W przypadku, gdy na rachunku tym widnieje kilka osób, każda z nich ma prawo do skorzystania z ulgi internetowej.

Załącznik do PIT

Rozliczenie z tytułu korzystania z sieci Internet należy wykazać w załączniku PIT/O, który trzeba dołączyć do deklaracji podatkowej: PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Odliczenia w ramach ulgi internetowej można dokonać jedynie wtedy, gdy wydatki za użytkowanie sieci internet nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym, bądź też nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

    Dodaj komentarz: