RADY PRAWNE

Ulga na dziecko 2012

16.03.2012
Ulga na dziecko 2012

Prawo podatkowe przewiduje różne ulgi dla różnych grup społecznych. Ulga na dzieci w polskim prawie podatkowym funkcjonuje już od dawna, premier niedawno zdecydował się wprowadzić zmiany w prawie podatkowym między innymi w owej uldze.

Na początek należy stwierdzić komu taka ulga przysługuje. Zgodnie z prawem podatkowym ulga za dziecko przysługuje jego rodzicom od momentu urodzenia dziecka, oraz opiekunom prawnym lub rodzicom zastępczym, którzy są jednak małżeństwem od momentu przyznania im praw do opieki, aż po osiągnięcie przez niego wiek lat 18. Jeżeli jednak dziecko podejmie dalszą naukę po tym wieku, czyli np. Pójdzie na studia, to wówczas preferencja ta nie przepada i trwa do 25 lat dziecka, które nie przerwanie się uczy.

Należy pamiętać, że dziecko, które jest pełnoletnie często pracuje, wówczas jeżeli jego dochody przekroczą kwotę wolną od podatku rodzic traci możliwość odpisania sobie ulgi za dziecko. Przypominamy, że ulga w tym roku podobnie jak 2 lata temu i rok temu wynosi bez zmian, tyle samo, czyli 3089 złotych.

W ciągu roku za jedno dziecko można odpisać sobie od podatku w ramach ulgi 1,112,04 zł lub w skali miesiąca 92,67 zł. Premier zapowiedział zmian dla rodziców z jednym dzieckiem, których dochód przekracza 85 tys. złotych rocznie.

Nie przekłada się to na szczęście na rodziny z dwójką dzieci, których zarobki są większe niż 2x85 tys. złotych. Jeżeli rodzina będzie miała 2 dzieci to bez obaw może odliczyć sobie podatek bez względu na dochody, w przypadku natomiast gdy dzieci będzie więcej, to wówczas ulga wyniesie 50%.

Należy pamiętać, iż jeśli nasze dziecko zawarło związek małżeński to nie mamy już możliwości odliczenia sobie takiej ulgi. Podobnie sprawa przestawia się, gdy dziecko znajduje się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: