RADY PRAWNE

Ulga na wychowanie dziecka za rok 2012

21.01.2013
Ulga na wychowanie dziecka za rok 2012

Rodzice biologiczni lub przysposobieni, którzy w tym roku mają zamiar rozliczyć się z fiskusem korzystając z ulgi na wychowanie dziecka po raz ostatni mogą skorzystać z ulgi w jej dotychczasowym kształcie.

Kwota, którą będą w stanie odliczyć na jedno dziecko może sięgać maksymalnie 1.112,04 zł za cały rok podatkowy. Jeżeli ulga nie przysługuje im za cały rok, powinni pamiętać iż kwota miesięcznego odliczenia wynosi obecnie 92,67 zł. Dzienne odliczenie stosowane jest tylko w wyjątkowych przypadkach i wynosi 3,09 zł. I tak ulga liczona jest dziennie wtedy, gdy rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej w trakcie miesiąca, a sąd przekazał ją opiekunowi prawnemu.

Ulga na dziecko a separacja

Rodzice żyjący w separacji muszą pamiętać, iż zgodnie z przepisami omawiana preferencja przysługuje wspólnie obojgu rodzicom. Odliczenie zawsze przysługuje temu, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje, jeżeli więc przez część roku dziecko mieszka u każdego z rodziców, wówczas odliczenie będzie odpowiednio dzielone między podatników. Odliczenie dzieli się stosownie do liczby miesięcy pobytu dziecka u danego rodzica.

Ulga na wychowanie a wiek dziecka

Ulgę dostaniemy za dziecko do 18 roku życia lub dziecko pełnoletnie uczące się. W takim przypadku możemy odpisać ulgę prorodzinną od podatku do czasu, aż ukończy ono 25. rok życia.

Gdy jednak nasze pełnoletnie dziecko pracuje i jego dochody w 2012 roku przekroczą 3.089 zł, to rodzic straci prawo do omawianej ulgi. Podobnie będzie, gdy nasze dziecko zawrze związek małżeński lub samo zacznie pobierać ulgę wychowawczą.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: