RADY PRAWNE

Ulga odsetkowa

25.04.2013
Ulga odsetkowa

Zgodnie z przepisami odliczeniu podlegają wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki, która została pobrana, aby sfinansować inwestycję mieszkaniową, związaną z:

  • budową budynku mieszkaniowego;
  • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni w celu nabycia prawa do nowo budowanego budynku mieszkaniowego lub też lokalu mieszkalnego w takim budynku;
  • zakupem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego od gminy lub osoby, która wybudowała taki budynek lub lokal;
  • rozbudowa lub nadbudową budynku mieszkalnego na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub całości na cele mieszkalne, dzięki tym pracom powstanie samodzielne mieszkanie, które będzie spełniało wszystkie wymagania dotyczące prawa budowlanego.

Komu przysługuje ulga odsetkowa

Z ustawy PIT wynika, że ulga odsetkowa należy się w podatnikowi, który zaciągnął kredyt na zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego lub też na adaptację np. nieruchomości niemieszkalnej na mieszkalną.

W przypadku, gdy podatnik zaciągnął kredyt na zakup mieszkania z rynku wtórnego, a nie na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi odsetkowej. Ulga odsetkowa w takiej sytuacji nie przysługuje, ponieważ przepis stanowi, iż kwota kredytu musi być przeznaczona na nową nieruchomość, niezależnie od kwoty limitu.

Skorzystanie z ulgi odsetkowej jest możliwe jedynie na zasadzie praw nabytych. W przypadku ulgi odsetkowej nie ma ograniczenia jeśli chodzi o limit, natomiast najważniejszą kwestią jest to, na jaką nieruchomość podatnik zaciągnął kredyt: czy jest to budynek nowo powstały, czy też należy do rynku wtórnego.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: