RADY PRAWNE

Ulgi podatkowe - PIT 2013

24.02.2014
Ulgi podatkowe - PIT 2013

Podczas składania zeznania podatkowego mamy możliwości skorzystać z ulg podatkowych, między innymi z ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej czy też ulgi na dziecko. Pokrótce objaśnimy, jaki załącznik należy wybrać podczas wypełniania formularza podatkowego, aby uzyskać ulgę podatkową.

Ulgi podatkowe - jaki załącznik wybrać?

Podczas wypełniania PIT-37 lub PIT-36 musimy wybrać odpowiedni formularz w zależności od tego, z jakiej ulgi będziemy chcieli skorzystać. Najczęściej będzie to formularz PIT/0, wybierać go będziemy w przypadku chęci skorzystania z ulgi na internet, ulgi na dziecko lub ulgi rehabilitacyjnej.

Załącznik PIT/0

W załączniku PIT/0 mamy numery, które należy zaznaczyć w zależności od tego, z jakiej ulgi będziemy chcieli skorzystać. Są to:

 • 11, 12 - w przypadku darowizny przeznaczonej na cele pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa, na cele kultu religijnego. Łącznie suma darowizn nie może przekroczyć 6 proc. zeszłorocznego dochodu;
 • 13, 14 - w przypadku darowizny przeznaczonej na cele charytatywne i opiekuńcze, przeznaczone dla kościoła katolickiego;
 • 15, 16 - w przypadku wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz kwoty wykorzystane na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych;
 • 17, 18 - w przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek) jeżeli zwroty te nie były potrącone przez podatnika;
 • 19, 20 - w przypadku wydatków poniesionych na internet;
 • 21, 22 - w przypadku kwoty przeznaczonej na kupno nowych technologii;
 • 23, 24 - w przypadku wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego;
 • 25, 26, 27 - w przypadku ulgi przeznaczonej na wykształcenie albo zatrudnienie uczniów w celu przygotowania zawodowego;
 • 30, 31- w przypadku ulgi przeznaczonej na wykształcenie albo zatrudnienie uczniów w celu przygotowania zawodowego;
 • 32, 33 - w przypadku składki ZUS wynikającej z umowy aktywizacyjnej, która została zawarta z osobą bezrobotną;
 • 34, 35, 36 - w przypadku ulgi prorodzinnej.
  • Jeżeli małżonkowie wspólnie rozliczają swoje zeznanie podatkowe, również załącznik PIT/0 składany jest wspólnie.

   Inne załączniki

   Innymi załącznikami składanymi do deklaracji są:

   • PIT/D - odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, w tym przypadku chodzi o pożyczki udzielanie w latach 2002-2006;
   • PIT/B - dochody lub straty związane z pozarolniczą działalnością;
   • PIT/ZG - dotyczy dochodów uzyskanych za granicą.

   Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: