RADY PRAWNE

Umowa zlecenie a PIT

13.03.2013
Umowa zlecenie a PIT

Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się w zależności od tego, na jaka kwotę opiewa umowa zlecenie i z kim umowa została podpisana.

Dochody z tytułu umowy zlecenia należy w większości przypadków rozliczyć z fiskusem zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli według skali podatkowej. W tym celu podatnik powinien dokonać rozliczenia na formularzu PIT-37 albo PIT-36. Termin rozliczenia umów zlecenia trwa do końca kwietnia.

Przy rozliczaniu wspomnianych umów pomocny okaże się druk informacyjny PIT-11. Znajdziemy na nim kwotę uzyskanego przychodu, pobranej zaliczki na podatek dochodowy oraz kwotę składek, które zostały pobrane w trakcie roku.

Rozliczenie podatkowe umowy zlecenie

Każdy zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania PIT-11 do końca lutego, jednak zdarzają się sytuacje, w których zleceniodawca nie będzie musiał tego dokonać oraz nie będzie konieczne rozliczanie się z fiskusem. Dzieje się tak w przypadkach, gdy umowa nie została zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, a kwota należności z tytułu umowy zlecenia nie przekracza 200 zł.

W wyżej wymienionej sytuacji, gdy oba warunki zostały spełnione, osiągnięty przez zleceniobiorce przychód nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, lecz jest obciążony ryczałtem w wysokości 18%. Taki podatek pobiera z naszego wynagrodzenia zleceniodawca. Wówczas nie musi on wystawiać nam informacji PIT-11, a my uwzględniać takich umów w rocznej deklaracji. W sytuacji, gdy mamy inne przychody podlegające opodatkowaniu, to wyżej wymienionych dotyczących ryczałtu nie musimy wpisywać w PIT.

Umowa zlecenie ze stawką godzinową

Może się zdarzyć sytuacja, w której zleceniobiorca będzie musiał się rozliczyć z każdej podpisanej umowy zlecenia. Dzieje się tak w przypadkach, gdy w umowie nie ma zapisu dotyczącego wartości umowy, czyli np. znajduje się zapis gdzie należność będzie zależała od ilości przepracowanych godzin lub dni. W tym przypadku zryczałtowany sposób opodatkowania nie będzie możliwy. Zleceniodawca ma wówczas obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy, a w konsekwencji wystawienia PIT-11.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: