RADY PRAWNE

Umowy śmieciowe

26.06.2012
Umowy śmieciowe

Tzw. „umowy śmieciowe” wzbudzają wiele kontrowersji i sporów. Nazywa się je nawet przejawem tragicznej sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową na terenie Polski. Pod nazwą umowy śmieciowe rozumie się umowy zlecenie i umowy o dzieło, które wyparły umowy o pracę na wzór włoski, czyli pracę stałą.

Skąd nagły wzrost popularności umów śmieciowych? Przede wszystkim pozwalają one na obniżenie kosztów pracy związanych z zobowiązaniami względem ZUS-u. Drugim powodem jest duża elastyczność zatrudnienia, gdyż umowy te podpisywane są na okres jednego lub trzech miesięcy. Umowa może być więc rozwiązana z krótkim okresem wypowiedzenia, a samo wypowiedzenie nie wymaga dla swojej ważności żadnego uzasadnienia. Są to zdecydowane plusy zatrudniania, ale oczywiście plusy wyłącznie dla pracodawców.

Minusy takich umów są najbardziej widoczne dla pracowników: brak obowiązkowych ubezpieczeń, składek emerytalnych, płatnych urlopów, możliwość utraty pracy praktycznie z dnia na dzień.
Niemniej jednak warto też wskazać niezaprzeczalne korzyści: umowy te nie wyznaczają ścisłych godzin pracy ani miejsca jej wykonywania, a jedynie końcowy termin realizacji. Dzięki temu pracownik elastyczniej zarządza swoim czasem, może liczyć na pracę zdalną, ma także możliwość połączenia kilku prac czy też zleceń.

Zatem ustawa zmierzająca do ograniczenia możliwości zawierania umów śmieciowych, może paradoksalnie pogorszyć sytuację na polskim rynku pracy, czego efektem będzie rozwój szarej strefy.

Pracodawcy od dawna mówią, że najlepszym sposobem na polepszenie sytuacji byłoby zmniejszenie kosztów zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę. Zmniejszone koszta, mogłyby zachęcić pracodawców do zawierania umów w oparciu o pracę.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: