RADY PRAWNE

Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT

21.03.2013
Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT

Informację o tym, na jakiej deklaracji należy odprowadzić zaliczkę na podatek z tytułu wygranej w konkursie, można uzyskać z ustawy o PIT.

Zgodnie z ustawą o PIT kwota zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych to 760 złotych. Jeśli wartość jednorazowa wygranych lub nagród nie przekroczyła tej kwoty, nie jest konieczne odprowadzanie podatku.

Dotyczy to wartości wygranych w: konkursach i grach, które są organizowane i emitowane przez środki masowego przekazu, jak np.: prasa, radio, telewizja; konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, sportu dziennikarstwa itp.; oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Kiedy trzeba zapłacić podatek

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Nagrody, których wartość przekracza 760 złotych podlegają opodatkowaniu, gdzie podstawą opodatkowania jest cała wartość wygranej, a nie różnica po odjęciu kwoty 760 złotych wolnej od podatku.

W takiej sytuacji pobiera się nie zaliczkę na podatek, a zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości dziesięciu procent od wygranej lub wartości nagrody.

Czas na odprowadzenie podatku

Podatek pobiera i odprowadza płatnik w terminie do dwudziestego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym pobrano podatek i przekazuje na rachunek urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania płatnika.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: