RADY PRAWNE

Wywiad skarbowy

25.04.2013
Wywiad skarbowy

Wywiad skarbowy to jeden z elementów wchodzących w skład kontroli skarbowej. Przeprowadzenie wywiadu skarbowego polega przede wszystkim na zgromadzeniu i uzasadnieniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli.

Czynności te zazwyczaj wykonywane są w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które pozwalają na:

  • określenie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania;
  • kontrolę finansów jednostek samorządowych;
  • kontrolę towarową z zagranicą;
  • ujawnienie korupcji;
  • zapobieganie korupcji;
  • oraz na ujawnianiu nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej i dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, pracownicy zajmujący się wywiadem skarbowym, wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, podlegają nadzorowi Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Natomiast inspektor ten sprawuje nadzór nad jednostkami wywiadu skarbowego za pomocą komórki organizacyjnej, która jest wyodrębniona w strukturze urzędu obsługującego Ministra Finansów. Komórka ta to Departament Wywiadu Skarbowego.

Uprawnienia pracowników wywiadu

Pracownicy wywiadu skarbowego mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom - wyłącznie w toku czynności podejmowanych w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych lub przestępstw w zakresie finansów publicznych oraz naruszeń przepisów celnych.

Wywiad skarbowy gromadzi i przetwarza dane dotyczące dochodów i praw majątkowych, w niektórych przypadkach pracownicy wywiadu mogą zastosować w tym celu kontrolę operacyjną, czyli mogą zastosować podsłuch czy nagrywanie nawet rozmów prywatnych i kontrolę korespondencji, oczywiście tylko za zgodą sądu.

Należy pamiętać, iż wywiad skarbowy ma przede wszystkim na celu wykrywanie przestępstw skarbowych i ich zapobieganie.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: