RADY PRAWNE

Zasiedzenie nieruchomości a podatek

21.05.2013
Zasiedzenie nieruchomości a podatek

W przypadku zasiedzenia nieruchomości należy liczyć się z podatkiem w wysokości 7% od wartości danej nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala się zgodnie z dniem jej nabycia, jej stanem oraz cenami rynkowymi, jakie obowiązywały w chwili sprzedaży.

W tej sytuacji nie obowiązują żadne kwoty wolne od podatku jak np. ma to miejsce w sprawach spadkowych czy o darowiznę.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Przy zasiedzeniu nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu, który stwierdził zasiedzenie. Zwolnione z tego podatku jest nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości – do wysokości udziału we współwłasności.

Sposoby nabycia prawa do nieruchomości

Zgodnie z polskimi przepisami istnieją dwa sposoby, według których można nabyć prawa do własności nieruchomości:

  • nabycie pierwotne - jest to nabycie nieruchomości poprzez nabycie prawa własności od określonej osoby;
  • nabycie pochodne - jest to nabycie wskutek zawartej umowy cywilnoprawnej.

Zasiedzenie po kilkudziesięciu latach

Osoba staje się właścicielem nieruchomości poprzez zasiedzenie, jeśli przez okres 20 lat nieprzerwanie posiadała tę nieruchomość. W takiej sytuacji staje się on posiadaczem samoistnym, chyba że zasiedzenie nastąpiło w złej wierze. W przypadku zasiedzenia po okresie 30 lat, nabywa on prawo do własności, nawet gdy zasiedzenie nastąpiło w złej wierze. Zgodnie z wyżej wymienionymi sytuacjami zasiedzenie jest to nabycie prawa własności na skutek upływu czasu.

Podatek od zasiedzenia

Nabycie praw własności poprzez zasiedzenie wiąże się z poniesieniem znacznych kosztów jak np. opłaty sądowe, opłaty związane z uregulowaniem księgi wieczystej oraz podatek od wartości nieruchomości, dlatego wiele osób rezygnuje z takiego obrotu rzeczy. Jednak fiskus nie ma zamiaru zmniejszenia wielkości podatku, gdyż okres 20 czy 30 lat jest wystarczająco długi, aby dokonać wszelkich czynności prawnych.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: