RADY PRAWNE

Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy

21.05.2012
Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy

Niedługo czeka nas coroczna waloryzacja zasiłków wypłacanych ze względu na zwolnienie z pracy lub odejście z niej. Stawki za te zaliczki pójdą w górę już od 1 czerwca. Jak zwykle przeprowadzone będą na podstawie uśrednionego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z ubiegłego roku, który jest ogłaszany przez GUS.

Wspomniany wskaźnik wyniósł 104,3% – czyli waloryzacja wyniesie 4,3% - podstawowy zasiłek dla osoby bezrobotnej będzie o ponad 30zł brutto wyższy w pierwszych trzech miesiącach jego pobierania i o przeszło 25zł brutto większy w kolejnych miesiącach.

Aby starać się o ten zasiłek należy mieć przepracowane od 5 do 20 lat przed rejestracją w urzędzie pracy i przed złożeniem podania o zasiłek. Gdy spełnimy te warunki, wtenczas nabywamy prawo do wsparcia po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy. Od tej zasady są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie osób, które zwolniły się same lub zostały z pracy zwolnione dyscyplinarnie.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: