RADY PRAWNE

Zawieszenia działalności a zaliczki na PIT

04.04.2013
Zawieszenia działalności a zaliczki na PIT

Każdy podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, jest zwolniony z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy każdego miesiąca, w którym działalność jest zawieszona. Jednak należy pamiętać o tym, że w momencie odwieszenia działalności, podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na PIT od dochodów, jakie uzyskał podczas okresu zawieszenia działalności.

Zawieszenie działalności

W sytuacji, gdy działalność jest zawieszona, podatnik nie może w tym okresie prowadzić działalności gospodarczej, czyli nie może wykonywać czynności będących przedmiotem zawieszonej działalności. Jadnak ma on prawo do tego, aby wykonywać wszelkie czynności w celu zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów: może przyjmować należności lub regulować zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem działalności.

W związku z tym możliwe jest, iż na konta podatnika wpływać będą należności wyegzekwowane przez komornika z tytułu wcześniejszych zobowiązań. Nie ma znaczenia, że dana działalność została zawieszona na pewien okres.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik który osiąga przychody z tytułu działalności gospodarczej, o której jest mowa w art. 14 ustawy, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.

A zatem zostaje zwolniony między innymi z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Natomiast zgodnie z art. 44 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, po okresie zawieszenia działalności, podatnik zobowiązany jest do dokonania wpłat zaliczki według zasad ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: